Az alapítvány létesítésével kapcsolatos szabályok

A Ptk. 74/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a nyilvántartásba vétel után az alapító az alapítványt nem vonhatja vissza, tehát a nyilvántartásba vételt követően az alapítvány tőle függetlenül működik, az alapító az alapítványi vagyonnal már nem rendelkezhet.

[wp_ad_camp_1]

A Ptk. szabályai ugyanakkor nem zárják ki, hogy az alapító a kezelő szerv (kuratórium) tagja vagy akár elnöke legyen, és az alapítványcéljának megvalósulását közvetlenül figyelemmel kísérje és elősegítse. Arra azonban nincs törvényes lehetőség, hogy az alapító okiratban az alapító saját magát kizárólagosan az alapítvány képviselőjeként tüntesse fel, mert ezáltal lehetővé válik a közérdekű célra elkülönített – ez okból pénzügyi, adózási kedvezményekkel támogatott – alapítványi vagyonnak eltérő célra való felhasználása. Amennyiben az alapítók egyben az alapítvány kezelői lehetnének, értelmét vesztené és alkalmatlanná válna a Ptk. 74/C. §-ának (6) bekezdésében foglalt rendelkezés is, mely szerint az alapító a kezelő szerv kijelölését visszavonhatja, és más kezelő szervet jelölhet ki, ha a kezelő tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti.

A Ptk. bizonyos korlátok között lehetőséget biztosít az alapító okirat módosítására, a már nyilvántartásba vett alapítvány – akár csak részbeni – visszavonására azonban nincs jogi lehetőség [74/A. § (3) bek.]. Ennek értelmében kizárólag az alapító rendelkezik a módosítás joával, e joga azonban nem ruházható át, és végrendelkezni sem lehet róla. Több alapító esetén a módosítást valamennyi alapítónak alá kell írni, a módosítás azonban nem érintheti az alapítvány nevét, célját és vagyonát.