Az alapítvány létrehozásának a feltétele

Az alapítvány létrehozása alapító okiratban történik. Az alapítvány azonban nem az alapító okirat elkészítésével, hanem a konstitutív hatályú bírósági nyilvántartással jön létre [74/A. § (2) bek.]. Az alapítványt a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba az alapító kérelme alapján, amelyet hivatalos formában és az előírásoknak megfelelően kell benyújtani.

[wp_ad_camp_1]

A kérelemhez csatolni kell az alapító okiratot, az alapítványi vagyon meglétét igazoló okiratot, továbbá a kezelő szerv nyilatkozatát a kezelői feladat elvállalásáról. A bíróság a nyilvántartásról nemperes eljárásban határoz záros határidőn belül. Az alapítvány tevékenysége, működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja [Ptk. 74/F. § (1) bek.].

Az ügyészség kizárólag abból a szempontból gyakorol felügyeletet, hogy a vizsgált szervek, így az alapítványok működése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, eljárásaik és döntéseik törvényesek-e, de nem vizsgálhatja ezeket célszerűségi vagy gazdaságossági szempontból.

Ennek keretében az ügyész megtekintheti az alapítvány összes iratát és felvilágosítást kérhet az alapítvány kezelőitől, illetve képviselőitől. Az ügyészt megillető jogorvoslati jog megfelelő gyakorlásának lehetősége érdekében a bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatát az ügyészségnek is minden esetben kézbesíti.