Az alapítvány megszűnése

Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A megszűnésre vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. 74/E-74/F. §-ai tartalmazzák. Az alapítvány automatikusan megszűnik, ha az alapítványi cél, kitűzött feltétel, vagy a megadott időtartam eltelik, továbbá ha a bíróság az ügyész keresetére, vagy hivatalból megszünteti.

[wp_ad_camp_1]

Az ügyész keresetére az alapítvány két esetben szüntethető meg: egyrészt ha az alapítványi cél ellehetetlenült, vagy ha későbbi jogszabályváltozás miatt törvénytelenné vált, azaz a bejegyzést meg kellene tagadnia; másrészt ha a kezelő szerv tevékenységével az alapítványi célt veszélyezteti. Az alapítvány megszűnése elsősorban az alapító elhatározásán, szándékán alapul, amennyiben a működést nem kívánja folytatni vagy az alapítvány tevékenysége ellehetetlenült, illetve nem áll rendelkezésre forrás a további működéshez.

Ezt a szándékot úgy juttathatja kifejezésre, hogy az alapító okiratban meghatározza azt a tényt vagy körülményt, amelynek bekövetkezése esetén az alapítvány megszűnik. A Ptk. 74/E. § (2) bekezdése alapján lehetőség van az alapítvány megszüntetésére és törlésére akkor is, ha az alapítvány céljának megvalósításához szükséges vagyon elfogyott, illetve a cél megvalósításához már nem elegendő – ez esetben a megszűnés a bíróság döntésén alapul, a bíróság pedig csak erre irányuló kereset alapján hozhatja meg peres eljárás lefolytatása után a döntését.