Az egységes Tibet létrejötte

A VI. századig Tibet területén csupán szétszórt törzsek éltek, eredetükről nincsen pontos és megbízható adatunk. A VI. század­ban az egyik törzs vezetője összefogta a többit és ettől fogva egységes állam jött létre a mai Tibet területén.

[wp_ad_camp_1]

A következő század elején már igazi korabeli nagyhatalommá vált Tibet: 635-ben Szongcen Gampo király csapatai úgy szorongatták Kínát, hogy a császár egyik leányát adta hozzá feleségül a teljes békesség kedvéért. Két-három évszázadon át tartott a tibetieknek ez az igen harcos korszaka, mely időben egybeesik a buddhizmus elterjedésével – ami elég meglepő, minthogy a buddhizmus éppenséggel nem tekinthető harcias vallásnak. Nagy-Tibet fővárosa Lhásza sokáig titokzatos és megközelíthetetlen település volt az európaiak számára.

Egy gondosan megtervezett angol katonai akció során végül 1903-ban Augtine L. Waddeg angol orvos-ezredesnek köszönhetően értesülhetett a világ e város fantasztikus kultúrájáról. Lhásza csak annyiban különbözik a többi kolostorvárostól, mint minden főváros az egyéb városoktól; itt lakik, a fényes Potalában, a dalai láma, élet és halál ura, itt van az udvartartása és minisztertanácsa, itt a kínai helytartó és az orosz tanácsadó, a nepáli és bhutáni követ. A város tehát tele van magas rangú papokkal, katonákkal és diplomatákkal, de zarándokokkal is, akik külső és belső Tibet minden tájáról ide vándorolnak a nagy láma igaz áldásáért.