Az olaszországi vezetési tanácsadási piac jellegzetessége

A piac két irányban polarizálódott, amely az utóbbi években csak élesedett. A  néhány nagy cég (50 fő feletti foglalkoztatottsággal) még tovább nőtt az akvizíciók, összeolvadások eredményeképpen, míg a közepes méretűek (10-50 fővel) csaknem teljesen eltűntek a piacról.

[wp_ad_camp_1]

Ugyanakkor a KKV-k igénye a tanácsadási szolgáltatásokra rohamosan nőtt, és ennek következtében a kis tanácsadó cégek száma (kevesebb, mint 10 fős) is megsokszorozódott. A földrajzi elhelyezkedést tekintve az Assoconsult adatai alapján a menedzsment tanácsadók 56%-a északon, 25%-a közép Olaszországban és kevesebb, mint 19%-uk délen tevékenykedik (hozzátéve, hogy a déli területeken néhol egyáltalán nincs jelen). A menedzsment tanácsadás amerikai eredetű, és onnan terjedt el a világ többi országába A legnagyobb cégek amerikai eredetűek, és ők uralják a top pozíciókat az egész világon A kérdés az, hogy mekkora befolyással rendelkeznek az európai piacon.

Megállapítható, hogy az összes nyugat-európai tanácsadási piacon igen domináns az amerikai jelenlét, és csak kis különbségek vannak az egyes országok között. A forgalmi adatokat vizsgálva kitűnik, hogy a top 20 cégek bevételének háromnegyedét az amerikai eredetű cégek birtokolják, ami Olaszország esetében 75%-ot jelent. A vizsgált országok között különbség csak a piaci koncentrációban van. Míg az Egyesült Királyság és Hollandia rendkívül koncentrált (84- illetve 71%), addig Olaszország a maga 40%-ával körülbelül azonos szinten áll e tekintetben a Skandináv államokkal (39%), és a legkevésbé koncentrált Németország (19%).  Ez alapján azt mondhatjuk, hogy Olaszországban az amerikanizáció foka nem túl magas, ám hangsúlyozni kell, hogy ez az eredmény inkább, a rendkívül sok kis tanácsadó cég jelenlétét tükrözi.