Beszédfejlesztés a kezdetektől

Az óvónők legnagyobb feladata, hogy felkészítsék a gyermekeket az iskolai évekre. A hangsúlyt minden esetben a beszédfejlesztésre helyezik, mivel ez a legfontosabb teendő az óvodai évek során. A család is segíthet a gyermeknek, abban, hogy szókincse gyarapodjon, és kialakuljon a helyes beszédje.

A kisgyermekek a legtöbbet a körülöttük lévő felnőttektől tanul, tehát fontos, hogy a családtagok, óvodapedagógusok érthetően, egyszerűen, artikulálva, világosan beszéljenek. Tartsa szem előtt, hogy a gyermek megértse a szavak, fogalmak jelentését, ismerje a körülötte zajló eseményeket. Ezek után pedig rajta múlik, hogy mikor mutatja meg tudását, de semmilyen esetben se erőltessük a beszédet, mert ez által egy nyomást fog érezni magán. Lány gyermekek esetében a babát használhatja segédeszközként a beszédfejlesztés során, úgy hogy elmondja, elmutogatja, hogy hol van a szeme, szája, füle, és ezek után kérje a gyermeket, hogy ismételje meg. Akár óvodában, akár otthon a játék mindig folyamatos beszéd mellett valósuljon meg, azaz használja, a kérem-köszönöm szavakat, a játékokat nevezze meg elhelyezkedésük, színük, méretük szerint.

Az óvodáskor végére a gyermekek szókincse sokkal gazdagabb lesz, és képesek lesznek használni a kommunikáció során. Megkérhetjük a logopédust, hogy végezzen egy vizsgálatot az óvodai csoport minden tagján, de leginkább azoknál, akiknél beszéd problémákat észlelünk. Ajánlott, hogy az óvónők nagyobb figyelmet fordítsanak azokra a gyermekekre, akiknek beszédük nehézkesen, vagy egyáltalán nem fejlődik. Akár óvodapedagógusként, akár szülőként fontos, hogy a lehető legtöbbet megtegye azért, hogy a kisgyermek beszéde napról-napra fejlődjön, és szókincse folyamatosan gyarapodjon!