Hogyan igényelhető az Európai Utasbiztosítási Kártya?

Az Európai Utasbiztosítási Kártya tulajdonképpen bármely megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél igényelhető azon személyek számára, akik jogosultak a magyar egészségügyi szolgáltatásokra. 2009. január 1-jétől már postai úton is be lehet nyújtani az igénylést.

Az Európai Utasbiztosítási Kártya kiadása első alkalommal térítésmentes, tehát ha megsemmisül, megrongálódik, elvész vagy ellopják, akkor az igazgatási szolgáltatási díj már fizetendő. A Kártya személyesen vagy meghatalmazott személy által az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán igényelhető. A személyes igénylés esetében a Kártyát a helyszínen azonnal elkészül és át is vehető. Postai úton történő igénylésnél az igénylőlap beérkezését követően megközelítőleg 30 nap elteltével kaphatja kézhez a Kártyát.

Az Európai Utasbiztosítási Kártya kiadásához szükséges dokumentumok a személyazonosságot igazoló okmány, a TAJ számot igazoló okmány, valamint nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok. Ezen okmányok lehetnek az eredeti munkáltatói igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány, nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíj megállapító határozat, az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, a Munkaügyi Központ által kiállított határozat, gyed-en vagy gyes-en lévő esetén az ellátás folyósításáról szóló igazolás, 0-14 éves esetén: lakcímkártya és TAJ kártya, 14-18 éves esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya.

A fenti említett okmányokat az illetékes szervek másolatban is elfogadják, valamint a jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányának bemutatása sem szükséges. Tudni kell, hogy nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy, méghozzá géppel írott meghatalmazás felmutatásával amikor 2 tanú aláírása is szükséges vagy az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazással.