Radnóti Miklós idézetek a mindennapokban

Gyakran találkozunk Radnóti idézetekkel. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a briliáns költő kiemelkedő költészete igen nagy rajongást vált ki a műkedvelők között. Alkotásaira az expresszionizmus hatása látszik leginkább, de a szürrealizmus jegyei is felfedezhetők. Az első verseiben a gyönyörű természetábrázolás jelenik meg, illetve a szerelem fantasztikus érzése.

[wp_ad_camp_1]

Alkotásaiban kimutatható a szegények iránti rokonszenv, műveiben idézetek találhatók a nehéz sorsú emberekről. A fasizmus terjedése hatalmas aggodalmat keltett a költőben és ez megjelenik Újhold című költeményében. Fontos számára az antifasiszta küzdelem, mely a Járkálj csak halálraítélt és az Ez volna hát . . . című műveiben figyelhető meg a legjobban. Szerelmes költeményei is kedveltek, melyek közül a legnépszerűbb talán a Tétova Óda. A hazafias versei legalább ennyire népszerűek, melyekből a legkiemelkedőbb a sokak által idézett Nem tudhatom . . , amelyet nem sokkal tragikus halála előtt írt.

A költőt ugyanis zsidó származása miatt többször vitték el munkaszolgálatra, az utolsó ilyen szolgálatról pedig már nem térhetett haza. Még a munkaszolgálat alatt is verselt, ez tartotta benne a lelket, a kíméletlenséget és reményvesztettséget olvashatjuk Erőltetett menet című versében Nyilas, fasiszta magyar katonák Abda határában kíméletlenül meggyilkolták. Versei és azokból származó idézetei azonban sosem hagyják, hogy elfeledjük a 20. század első felének talán legnagyobb költőjét.