Tag Archives: alapítvány

Alapítvány

Alapítvány a középkorban és az újkorban

A középkori európai jogfejlődés e téren igen sokszínű: megtalálható a római jogi mintájú, vagyontömegre koncentrált jogi személy alapítvány, a szervezetre koncentrált jogi személy alapítvány, a kötelmi természetű felajánlás (donatio sub modo), valamint a hitbizomány intézménye is.

Közalapítvány

Néhány szó a közalapítványokról

A közalapítványt az országgyűlés, a kormány vagy az önkormányzat képviselő-testülete hozza létre a közfeladatok ellátásának folyamatos biztosítására hoz létre – így rendelkezik a Ptk. 74/G. § (1) §-a. A közalapítvány tehát létrejöhet úgy, hogy az imént felsorolt szervek valamelyike új közalapítvány létrehozásáról dönt, illetve a már működő alapítvány is elhatározhatja, hogy közalapítvánnyá alakul, de arra is mód van, hogy a közalapítvány alapítására jogosult alapító a már működő alapítvány alapító okiratának módosításával hozza létre a közalapítványt.

Alapítvány

Az alapítvány létesítése

Az alapítvány létesítésének alaki kelléke az alapító okirat, mely a Ptk. alapján egyszerű okiratot jelent. A törvény 74/B. § (1) bekezdése meghatározza az alapító okirat kötelező minimális kellékeit, melyek a következők: az alapítvány neve, célja, céljára rendelt vagyon, székhelye.

Alapítvány

Az alapítvány törlése a nyilvántartásból

Amennyiben az ügyész törvényellenességet észlel az alapítvány működésében, akkor az ügyészségre vonatkozó jogszabályok keretei között szignalizációval élhet. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor az ügyész a Ptk. 74/F. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat.

Alapítvány

Az alapítvány fogalmának egyes elemei

Az alapítók vonatkozásában a Ptk. semmiféle korlátozást nem tartalmaz. Ennek megfelelően Magyarországon alapítványt tehet magyar és külföldi természetes személy, továbbá bármely magyar és nem magyar jogi személy (pl. vállalat, szövetkezet, országos hatáskörű szervek stb.).