Tag Archives: Duna

Duna gőzhajó

Az Első Dunagőzhajózási Társaság korszerűsítési folyamata

A koncentrációs elképzelés kénytelen volt igazodni a területek birtokviszonyaihoz. Ennek megfelelően három széntermelő kerületet hoztak létre: a pécsbányait, mely az új gróf Széchenyi István aknára, a szabolcsit, mely az újonnan épített Szent István aknára és a vasasit, mely a rekonstruált Thommen-aknára lett alapozva. Egyidejűleg megalakították a kiszolgáló pécsújhegyi (üszögi) üzemet az új elő-készítőművel, a hőerőművel a központi főműhellyel és a brikettgyárral.